SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

1. Jakie zadanie spełnia arkusz CSS?

1 Odp. Style CSS Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów), to elementy strony internetowej określające nam wygląd, położenie a nawet animację danych elementów strony www, a dokładniej zdefiniowanych elementów kodu HTML. Kolory, animacje, tła, wymiary, położenie elementów itp.

2. Na czym polega kaskadowość stlów?

2 Odp. Najogólniej można powiedzieć, że właściwości zdefiniowane w arkuszu późniejszym mają wyższy priorytet, niż właściwości zdefiniowane w arkuszach wcześniejszych. W pierwszej kolejności wygląd strony jest modyfikowany zgodnie z regułami podanymi w zewnętrznych arkuszach stylów. W drugiej kolejności zostają zastosowane definicje stylów zapisane w osadzonych arkuszach stylów, które, w razie konieczności, zastępują definicje stylów opisane w zewnętrznych arkuszach stylów. Na końcu są stosowane style lokalne.

3. Jakie są sposoby wstawiania arkusza CSS?

3 Odp. Style autora strony mogą być umieszczane w dokumencie na kilka sposobów:

– kody formatujące są umieszczane w środku tekstu (styl lokalny, in-line style) i dotyczą wybranego znacznika dokumentu, jak p czy td.

– kody formatujące są umieszczane w środku tekstu, obejmują większy fragment dokumentu i nie są związane z wybranymi znacznikami – rozciąganie stylu (span) i wydzielone bloki (div).

– kody formatujące są umieszczane na początku strony, w nagłówku head, i oddziałują na cały dokument (zagnieżdżanie stylu).

– kody formatujące są umieszczane na wzorcowych stronach (tekstowe pliki z rozszerzeniem .css), a w dokumentach wstawiamy odpowiednie odwołania do tych stron, co powoduje automatyczne zmiany sposobu formatowania. Są to odwołania do tzw. stylów zewnętrznych.

– kody formatujące są importowane z innej strony za pomocą polecenia @import.